Zo houdt  ù de regie in eigen hand

Het is u vast niet ontgaan: in de zorgsector is veel veranderd de laatste tijd. De zorg – en met name de thuiszorg – wordt steeds commerciëler. Via grootscheepse aanbestedingen bepaalt de overheid wie, waar, welke zorg mag leveren. Terwijl u misschien veel liever zelf bepaalt bij welke zorgaanbieder u uw persoonlijke zorg inkoopt. Gelukkig kan dat. Met een Persoonsgebonden Budget (PGB) kiest u zelf een zorgaanbieder die bij u past. Op basis van uw CIZ-indicatie bepaalt u zelf wie wat op welk moment voor u doet. U betaalt de zorgaanbieder vervolgens vanuit uw eigen budget. Op die manier houdt u de regie over uw leven stevig in eigen hand. Twee varianten

Er zijn twee verschillende varianten van het Persoonsgebonden Budget:

Voor persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding en logeeropvang kunt u een Persoonsgebonden Budget vanuit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) aanvragen.

Voor huishoudelijke zorg en voorzieningen zoals een rolstoel, vervoersvoorzieningen en woningaanpassingen heeft u een Persoongebonden Budget vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) nodig. Dit budget wordt verstrekt door uw gemeente.Hoog tijd om  'PGB – A la Carte' in te schakelen

Heeft u nog geen PGB maar overweegt u wel zo’n budget aan te vragen? Dan bent u bij ‘PGB – A la Carte’ aan het juiste adres. We maken u graag wegwijs in de wereld van AWBZ en WMO. We rekenen voor u na of het inderdaad verstandig is om over te stappen op een PGB, we leggen u uit hoe uw budget is samengesteld en adviseren u hoe u uw budget zo optimaal mogelijk kunt besteden. Beslist u inderdaad om een PGB aan te vragen, dan kunnen wij de verdere administratieve afhandeling voor u verzorgen. Ook na de aanvraag kunt u de volledige administratieve rompslomp rondom uw PGB aan ons overlaten, als u dat prettig vindt. Dat laatste geldt natuurlijk ook wanneer u al een Persoonsgebonden Budget heeft, maar af wil van de bijbehorende papierwinkel. In dat geval kunt u de administratieve afhandeling aan ons overlaten.

U beslist… Wij voeren het uit!

PGB – A la Carte neemt u díe zaken uit handen die u zelf niet meer kunt of wilt uitvoeren. We geven advies en beheren uw PGB-zaken geheel of voor een deel. U kunt kiezen uit diverse pakketten en beslist dus zelf wat u uit handen geeft en wat niet. Meer informatie over onze pakketten geven we u graag tijdens een vrijblijvend gesprek.


Rekening ‘op maat’

We maken gebruik van gedifferentieerde tarieven zodat we de kosten kunnen afstemmen op de hoogte van uw Persoonsgebonden Budget. Want niet alleen onze service maar ook onze rekening is ‘maatwerk’. Kiest u meteen voor een meerjarige overeenkomst met PGB – A la Carte, dan mogen we een aantrekkelijke korting aanbieden. Maar u kunt natuurlijk ook voor een los adviesgesprek bij ons terecht. In dat geval brengen we alleen het gesprek in rekening tegen een vooraf afgesproken uurtarief. Een informatief gesprek waarin we u meer vertellen over onze diensten is vanzelfsprekend gratis.

Kies uw eigen pakket(ten):

Pakket 1

Wanneer u kiest voor pakket één, regelen wij het volgende voor u:

-         we verzorgen de periodieke afrekening voor u, zoals verzamelen en bijhouden van alle gegevens zoals nota’s, declaraties reiskosten, urenverantwoordingsstaten e.d.

-         we maken de verantwoording gereed die u dient af te leggen aan het Zorgkantoor of aan de betreffende gemeente, u hoeft alleen nog maar een handtekening te plaatsen.

-         we maken de maandelijkse of periodieke betalingen vanuit het PGB voor u gereed, ook hier hoeft u alleen nog maar te tekenen

-         we houden de geldigheidstermijn van de indicatie van het CIZ en van de gemeente in de gaten.

-         als het nodig is, nemen wij contact op met de betreffende instantie.

-         we voeren indien u dat wenst andere – nog nader te bepalen – opdrachten voor u uit.Pakket 2.
  
 

Kiest u voor pakket twee, dan kunt u rekenen op de volgende ondersteuning:

-      we bemiddelen bij het werven en aannemen van de persoon die arbeid, diensten of andere verzorgende/verplegende/ondersteunende werkzaamheden voor u gaat verrichten.

-        daarnaast bemiddelen we bij het maken van een Zorgovereenkomst tussen u en bijvoorbeeld een zorginstelling, een thuiszorgorganisatie, of een freelancer.

-         we kunnen ook een Zorgovereenkomst opstellen tussen u en uw partner, een inwonend familielid of een wettelijke vertegenwoordiger.

-       tot slot kunnen we een Zorgovereenkomst voor u opstellen in de vorm van een arbeidsovereenkomst tussen u en een werknemer.Pakket 3.

Pakket drie bestaat uit de volgende diensten:

-        we beheren alle loonaspecten voortvloeiend uit pakket 2 waarbij onder andere aan de orde komen: eerstedagsmelding belastingdienst, loonstroken, afdracht loonheffing en sociale premies, jaarafrekeningen, jaaropgaven aan werknemers en opgaven aan de belastingdienst.

-   daarnaast verzorgen we ziekmeldingen en dienen we de declaratie in bij het Servicecentrum PGB zodat het ziekengeld wordt uitgekeerd.Is uw interesse gewekt  neem dan contact op.
U kunt geheel vrijblijvend een afspraak maken met onze consultant:
Bel ons gerust!!!

G. Warnier
Bellefleur 36
6245 PK  Eijsden
Tel: 06-52554575

U beslist… Wij voeren het uit!

mailen kan ook:

info@pgb-alacarte.nl


Laatste update:   12 november 2007

KVK  inschrijuving onder nummer:  140.962.61